Socio-cultureel FSMB


Daguitstappen
Kortbezoeken
Wandelingen
Vormingen
Lessenreeksen
Sportlessen
Reizen
Diverse
Vrijwilligers gezocht!
Praktische informatie activiteiten
Praktische informatie reizen
Praktische informatie activiteiten

 

S'Academie vzw

Het lidmaatschap bij S'Academie vzw is verplicht!
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw S'Academie bedraagt € 50,00 per jaar (september/juni)

Je mutualiteit komt tussen!
Leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant krijgen een tussenkomst van
€ 50,00 in het aan S'Academie betaalde lidgeld. Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden gratis!

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. Heb je al een lidkaart met individueel toegekend nummer, gelieve je dan niet opnieuw in te schrijven!
 

Vuistregel bij het inschrijven voor activiteiten!

Wij aanvaarden enkel schriftelijke inschrijvingen door middel van de inschrijvingsfiche (Weergalm). De fiches moeten gedateerd en ondertekend worden. Je kunt ze opsturen naar S'Academie vzw, Mussenstraat17-19 te 1000 Brussel, faxen naar 02 546 14 54 of mailen naar sacademie.vzw@fsmb.be.

Na uw inschrijving, ontvang je een bevestiging met een volledig overzicht van de activiteiten waaraan je wenst deel te nemen en het te betalen deelnamegeld. Elke activiteit dient één maand voor aanvang betaald te worden, via de toegestuurde overschrijvingsformulieren. Vergeet niet telkens de naam (namen), de opstapplaats en de datum van de activiteit te vermelden.

 

 

Terugbetalingen gebeuren enkel op voorleggen van een medisch attest, opgesteld voor de aanvang van de activiteit, € 3,00 is evenwel, en ongeacht de reden van annulatie, definitief verworven voor de organisatie en dit ter dekking van de administratiekosten. De week voor het vertrek worden geen terugbetalingen meer toegestaan, wat ook de reden mag zijn.

Busvervoer: opstapplaatsen voor daguitstappen
(minimaal 10 personen per opstapplaats)


→ Tienen: parking 'Houtemveld' (sporthal Tienen)
→ Landen: Slachthuisplein, kant café 'Argus' (gratis parkeergelegenheid)
→ Leuven: Diestsepoort
→ Rotselaar: Aarschotsesteenweg aan de rotonde
→ Brussel: parking aan het koning Boudewijnstadion (Houba De Strooperlaan)
Halle-GB: Demaeghtlaan 12
→ Zaventem: parking zwembad (Hector Henneaulaan, gratis parkeergelegenheid)
→ Vilvoorde: voorkant station (aan de rotonde)
→ Affligem: carpoolparking (Molenstraat)
S'Academie vzw

  ✉  Adres   Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
  Telefoon    02 546 15 92
  3  Fax   02 546 14 54
  @ E-mail   sacademie.vzw@fsmb.be
   Bankrekeningnummer   BE40 3101 0470 9263

 

 
     
 
 


 

 

 

 Vrije Tijd en Gezondheid vzwS'Academie vzwS'Plus Brabant vzwNews et événements